homemargin89
(Account not Activated)


Kayıt Tarihi: 04-15-2021
Doğum Tarihi: November 25
Zaman: 11-30-2021 11:57 PM
Statü:

homemargin89 Forum Bilgisi
Katılım: 04-15-2021
Son Ziyaret (Gizli)
Toplam Mesajlar: 0 (Günlük ortalama 0 mesaj
Toplam mesajların 100de 0)
(Tüm Mesajları Bul)
Toplam Konular: 0 (Günlük ortalama 0 konu
Toplam konuların 100de 0)
(Tüm Konuları Bul)
Çevrimiçi Olarak Geçirilen Zaman: Gizli
Referans Üyeler: 0
  
homemargin89 Hakkında Ek Bilgi
Bio: Nhưng xã hội hiện nay, khắp xã hội đều loạn. Quy củ làm người đều mất hết. Quy tắc làm người mấy ngàn năm của người xưa, đều tuân thủ ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Nền tảng làm Phật là Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện. Thập thiện tuy chỉ có mười điều. Thánh giả tiểu thừa triển khai mười điều này thành ba ngàn oai nghi. Đại thừa Bồ tát càng đáng nể hơn. Thập thiện nghiệp đạo triển khai thành tám vạn bốn ngàn tế hạnh. Đây là các ngài thành tựu viên mãn. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
https://www.folkd.com/submit/phapduyen.com/tong-hop/tuong-phat-bang-su//
Sex: Other